Каталог старовинних книг · Мапи · Гравюри · Подарункові видання · Дописи про антикваріат · Контакти Thursday, March 21, 2019
Новини
16.10.2013
Названо лауреатку Букерівської премії


22.07.2013
Драгоценные копейки


30.07.2012
Aрхивариус нашел в серванте редкий экземпляр "Потерянного рая"


17.05.2012
Редкости - в массы!


17.05.2012
Что скрывает тайна библиотеки Атлантов


Каталог книг
Пошук:
Книги : Історія - Мистецтво - Художня література - Юридична література - Подорожі - Ілюстративні видання - Інші видання


Назва та опис предмета

Паровыя машины (справочная книга в 2-х частях: текст и атлас из 70 листов чертежей). Парораспределеніе (справочная книга с атласом из 42 листов чертежей). 1903-1904 гг.

Герман Гедер, гражданский инженер в Дуисбурге, "Паровыя машины"-справочная книга при проектировании и практическое пособие при расчетах паровых машин и деталей их. Книга переведена с 7-го немецкого издания "Dampfmaschinen von H.Haeder" и дополнена инженер-механиком Л.Я.Бершадским, редактором технического журнала "Практикъ-Монтеръ". Состоит их двух частей отдельными книгами: текста (470 стр. с оглавлением и предисловием VIII стр.) и атласа (70 чертежей на отдельных листах-разворотах). Формат 17х25 см, черный коленкоровый переплет. С.-Петербург, Издание К.Л.Риккера, 1904 г.
"Парораспределеніе"-справочная книга при проектировани и практическое пособие при изучении парораспределений вентильного, золотникового, реверсирного и Корлисса. Книга переведена с 6-го немецкого издания "Steuerungen der Dampfmaschinen von H.Haeder" и дополнена инженер-механиком Л.Я.Бершадским, редактором технического журнала "Практикъ-Монтеръ". Включает текст на 158 стр. и атлас из 42 чертежей на отдельных листах-разворотах. Формат 17х24 см, составной полукожаный переплет. С.-Петербург, Издание К.Л.Риккера, 1903 г.
Українські народні танці. 1969 р.

За редакцією народного артиста УРСР П.П.Вірського, Перше видання книги "Українські народні танці" вийшло в світ 1962 року. У відзивах і рецензіях спеціалістів, як вітчизняних, так і зарубіжних, було чимало побажань і пропозицій про поповнення книги описом нових танців, окремих рухів та введення нових термінів, які становлять основу української народної хореографічної лексики. Тому у другому виданні книги майже вдвоє збільшено кількість описаних танців та танцювальних рухів. До збірника ввійшли танці Полтавської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської, Київської та інших областей України. Загалом у збірнику 140 різноманітних за тематикою і жанрами танців (хороводи, побутові, сюжетні), в яких відображено звичаї, обряди, працю та дозвілля, героїзм нашого народу. У книзі подаються кольорові зарисовки українського народного одягу.
Формат 17,5х24,5 см, 613 стор. Перетин з ледерину, на корінці та верхній кришці кольоровим тисненням нанесені назва книги та сюжетна композиція. Київ, видавництво "Наукова думка", 1969 р.

Українське народне мистецтво. Вбрання. 1961 р.

-, В альбомі зібрані зразки українського народного вбрання XIX-XX ст. На підставі документального матеріалу (малюнки, офорти, фотографії) репрезентований одяг різних регіонів більш раннього періоду; у спеціальному розділі надаються варіанти освоєння народних традицій в моделях сучасного одягу. В якості інформації додаються анотації до малюнків в тексті і таблиць, а також опис складових частин українського народного вбрання (сорочок, поясного і плечового одягу, вбрання голови, взуття, прикрас) із зразками крою.
Формат 22,5х29,5 см; 326 стор. з передмовою на укр. та рос. мовах XXXVI стор. Перетин цільнотканьовий з кольоровим червоно-чорним тисненням на корінці (декоративний орнамент, назва видання) та верхній кришці (зображення жінки в національному вбранні). Київ, Державне вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961 р.

Українське народне мистецтво. Тканини та вишивки. 1960 р.

-, "Тканини та вишивки" - це перший альбом в серії "Українське народне мистецтво", присвяченій певним видам народної творчості: ткацтву і вишивкам; вбранню; різьбі по дереву і художньому металу; керамиці, фарфору і склу; народному живопису.
В даному альбомі надано понад 250 кольорових та чорно-білих ілюстрацій, на прикладі яких розповідається про призначення тканин та вишивок. Перші три розділи присвячені тканинам, вишивці та вибійці, безпосередньо пов'язаних з одягом. Наступні розділи показують тканини, декоративні вишивки і килими для оздоблення інтер'єра. До кожного розділу надрукована передмова, в кінці альбому додається перелік ілюстрацій.
Формат 22,5х29,5 см. Перетин цільнотканьовий з кольоровим червоно-чорним тисненням на корінці (декоративний орнамент, назва видання) та верхній кришці (зображення жінки за ткацтвом). Київ, Державне вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960 р.

Українські народні вишивки. 1959 р.

-, Українські народні вишивки здавна славилися високими художніми якостями і своєрідністю орнаментики та кольору. Перші достовірні відомості про вишивку належать ще до часів Київської Русі, проте мотиви геометричного орнаменту народних вишивок свідчать про більш глибокі його джерела у старослов'янському мистецтві. Вишивка здавна відігравала велику роль в прикрашенні жіночих і чоловічих сорочок, свиток, кожухів і рушників. Вона зустрічається повсюдно у побуті, виявляючи тонкий художній смак і надзвичайно багату фантазію українських майстринь.
У цьому альбомі на прикладі зразків вишивок різних областей України показано багатство й різноманітність художніх і технічних прийомів виконання. Взагалі, в українській народній творчості існує близько ста різних швів або технік: рахункових (більш стародавніх) і декоративних, вишивок низзю, розшивок, змережування, плахтування. При великій різноманітності місцевих особливостей композиції орнаменту, технік виконання, побутового вжитку ці твори позначені загальними національними рисами, характерними для українського мистецтва.
Формат 26,5х35 см; 17 кольорових ілюстрацій на окремих аркушах з передмовою та переліком таблиць на 10 стор. Перетин цільнотканьовий з кольоровим тисненням на верхній кришці (декоративний орнамент, назва видання). Київ, Державне вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959 р.

Ліра. Українські народні пісні. 1945 р.

-, Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. вихідці з України утворили в Австрії етнічну групу, серед яких були відомі політичні лідери, члени парламенту, науковці, митці. Але значна кількість української інтелігенції емігрувала до Відня у 20-30 рр. в часи громадянської війни на Україні. На той час Відень, як і Прага, став центром української політичної еміграції, яка активно працювала на реалізацію української національної ідеї. У січні 1921 у Відні з ініціативи Михайла Грушевського відкрився Український вільний університет, першим ректором якого став професор Олександр Колеса – відомий лінгвіст, фахівець з історії, літератури, етнографії, а також член парламенту Австрії (1907). Олександр Колеса був одним з фундаторів Української культурної ради, яка опікувалася українськими школами. В роки другої світової війни культурне життя української громади в Австрії звичайно згасло. Але післявоєнний період позначився активізацією громадського і культурного життя українців. Були відкриті школи, налагодилася видавнича справа. Саме в цей період виходить з друку збірка українських народних пісень під назвою "Ліра".
Пісні упорядковані за темами: Думи й козацькі пісні, Чумацькі й бурлацькі пісні, Пісні про родинне життя, Пісні про кохання, Жартівливі пісні, Колискові і дитячі пісні, Пісні літературного походження. Всі тексти супроводжуються мелодіями. Книга має багате оздоблення: до кожного розділу підібраний графічний малюнок з авторським підписом А.К., кожна пісня має художню орнаментальну заставку, що не повторюється. Таким чином, це видання поєднує в собі унікальну добірку пісенної і художньо-декоративної творчості українського народу.
Формат 16х20,5 см, 448 стор. Відень, Українське Музичне Видавництво Бориса Тищенка у Відні, 1945 р.
Віктор Забіла. Співи крізь сльози. Поезії. 1906 р.

Видання з передмовою д-ра Івана Франка, Віктор Забіла (1808—1869) — український поет-романтик. Вірші почав писати в середині 30-х pоків, але тільки деякі з них надруковані за життя поета. Три його вірші опублікував Євген Гребінка у 1841 в альманасі «Ластівка», а видрукована на початку 40-х збірка з невідомих причин не дійшла до читача (єдиний примірник, без титульної сторінки, виявив у 1936 літературознавець Є.Кирилюк). Прижиттєвими публікаціями Забіли є два вірші, надруковані у 1857 в «Черниговских губернских ведомостях». Повну збірку творів — «Співи крізь сльози» — видано в 1906 році у Львові заходами Івана Франка.
Тим часом вірші поета були добре відомі в народі, поширювались у рукописних збірках, виконувались як народні пісні. «Гуде вітер вельми в полі» та «Не щебечи, соловейку» покладено на музику Михайлом Глінкою. До своїх віршів «Не плач, дівчино», «Голуб», «Човник» та інших Забіла сам створив мелодії. Джерелом глибокого ліризму його поезії є народна пісня, її образні і мовні багатства. У багатьох віршах («Зовсім світ перевернувся», «Маруся», «Сирота» тощо) поет порушував тему соціальної нерівності; йому належать також гумористичні поезії, що є обробкою народних оповідань у бурлескному стилі («Остап і чорт», «Весілля»), твори на побутову та історичну тематику, послання знайомим. Іван Франко відзначав помітний внесок Віктора Забіли у розвиток української поезії і ставив його в ряд найталановитіших сучасників Тараса Шевченка. Забіла дружив з Шевченком, зустрічався з ним під час поїздок останнього по Україні, а взимку 1847 Шевченко деякий час жив на хуторі Забіли Кукуріківщина, намалював його портрет. У повісті «Капитанша» Кобзар з симпатією зобразив Забілу під іменем Віктора Олександровича, його вірші, відібрані жандармами у Шевченка при арешті у 1847, в протоколі допиту названо пасквільними.
Формат 14,5х21,5 см, 44 стор., з них: 1-10 стор.-передмова Івана Франка, 37-44 стор.-біографія В.Забіли. До віршів «Не щебечи, соловейку» та «Не плач, дівчино» подані мелодії. Картонажний перетин поч. XX ст., збережена видавнича м'яка палітурка. На форзаці - наклейка і відбиток печатки бібліотеки Черновицького ун-ту (нім. мовою). Львів, друкарня наукового тов-ва імені Шевченка, 1906 р.
Программа для собиранія особенностей малорусскихъ говоровъ. 1910 г.

К.Михальчук, А.Крымский, Издание анализирует отличительные особенности говоров Южной России и восточной части Австро-Венгрии (территория современной Украины) по следующим аспектам: произношение гласных и согласных звуков; варианты чередования, замены, отбрасывания и вставок гласных и согласных; перестановка звуков, слогов и целых слов; ударение в различных частях речи. В предисловии даются рекоммендации по наблюдениям и собиранию материала о народных говорах.
Формат 16х23,5 см, 163 стр. с оглавлением III стр. Мягкая издательская обложка. С.-Петербург, типография Императорской Академии наук, 1910 г.
Учебный географическій Атласъ. 1914 г.

Проф. Э.Ю.Петри, Содержит главных карт - 49 (среди них: Положение Земли во Вселенной; Полярные страны; Мировая карта; карты температур, осадков, течений, растит. и живот. мира; Народы земного шара; Карта колоний; Преобладающие религии; карты европейских стран и России; Историческая карта России; карты Азии, Сибири, Кавказа, Африки, Америки, Австралии и Океании; Святая земля ), дополнительных карт и чертежей - 140 (на 48 таблицах). Девятое издание, исправленное и дополненное, под ред. проф. Ю.М.Шокальского.
Формат 18х28 см; предисловие, оглавление-VIII стр., краткие указания-18 стр.; в коленкоровом переплете с кожаным корешком и металлическими уголками, на верхней крышке блинтовым тиснением указаны имя автора, название книги и издание. На форзацах - реклама изданий Т-ва А.Ф.Маркса. С.-Петербург, издание Т-ва А.Ф.Маркса, 1914 г.
Кавказский край. Путеводитель. 1927 г.

Сергей Анисимов, Книга для туристов и курортных больных, составлена действительным членом Кавказского отдела Государственного русского географического общества С.Анисимовым. Содержит 64 иллюстрации. Общая часть знакомит читателя с географической картиной края, с его историей, этнографией, растительным и животным мирами, промышленностью, природными богатствами. Особый очерк посвящен описанию Кавказских гор с указанием высоты главнейших вершин. В книге помещены необходимые справки для организации экскурсий по Кавказу и для выбора их маршрутов, а также подробный путеводитель по железнодорожным, шоссейным, колесным путям и вьючным тропам с описанием прорезываемых ими местностей, их населения, исторических и культурных памятников, городов и селений.
Отпечатано в 1-й образцовой типографии Государственного издат-ва Москвы в кол-ве 5 тыс. экземпляров. Формат 12х18 см; 324 стр. с описанием путей сообщения и расценками (13 стр.). Мягкий издательский переплет. Государственное издат-во, Москва-Ленинград, 1927 г.

Сторінки:
  1     2     3     4     5     6    7    8     9     10     11     12     13     14  


Ви дивились
IDПредмет
489Составил Вл.Стори, Дачная архитектура. 12 проектовъ и сметъ дешевыхъ построекъ. Нач. XX в.
275Князь Анатолий Демидов, La Crimee (Крым). 1855 г.
475Составил Б.И.Бокий, Практическій курсъ горнаго искусства. 1912 г.
527Переклад Л.Пахаревського та П.Майорського, Джованні Боккаччо. Декамерон. У 2-х частинах. 1928 р.
288Главный штаб военно-морских сил. Историческое отд., История военно-морского искусства. 1 и 3 тт. 1953 г.
513Текст и рисунки А.Робида, Двадцатое столетіе. Электрическая жизнь. 1894 г.
569Под ред. проф. А.Н.О'Рурк, Железнодорожная энциклопедия. 1926 г.
564-, Императорское Россійское Пожарное Общество. Пожарное дело въ царствованіе дома Романовыхъ. 1913 г.
555Под ред. проф. С.П.Сыромятникова, Паровоз. 1934 г.
328И.Городенский, Психологическая хрестоматія. 1909 г.
Показати всі предмети, что ви дивились
Соціальні мережі
facebook
ми в Facebook
Контакт
e-mail:gob-art@ukr.net
тел. (050) 310-86-97,
(067) 504-30-79.
Адреса: вул. Московська, 5/2 Б
тел. (044) 280-12-77
Гість
Ім\'я

Пароль

Запам'ятати менеРеєстрація
Забули пароль?
3505229 унікальних відвідувань

Powered by PHP-Fusion v5.00 © 2003-2004

    Rambler's Top100     META - Украина. Украинская поисковая система