Каталог старовинних книг · Мапи · Гравюри · Подарункові видання · Дописи про антикваріат · Контакти БаХФР, °ЯаХЫм 14, 2021
Новини
16.10.2013
Названо лауреатку Букерівської премії


22.07.2013
Драгоценные копейки


30.07.2012
Aрхивариус нашел в серванте редкий экземпляр "Потерянного рая"


17.05.2012
Редкости - в массы!


17.05.2012
Что скрывает тайна библиотеки Атлантов


Каталог книг
Пошук:
Книги : Історія - Мистецтво - Художня література - Юридична література - Подорожі - Ілюстративні видання - Інші видання


Назва та опис предмета

Віктор Забіла. Співи крізь сльози. Поезії. 1906 р.

Видання з передмовою д-ра Івана Франка, Віктор Забіла (1808—1869) — український поет-романтик. Вірші почав писати в середині 30-х pоків, але тільки деякі з них надруковані за життя поета. Три його вірші опублікував Євген Гребінка у 1841 в альманасі «Ластівка», а видрукована на початку 40-х збірка з невідомих причин не дійшла до читача (єдиний примірник, без титульної сторінки, виявив у 1936 літературознавець Є.Кирилюк). Прижиттєвими публікаціями Забіли є два вірші, надруковані у 1857 в «Черниговских губернских ведомостях». Повну збірку творів — «Співи крізь сльози» — видано в 1906 році у Львові заходами Івана Франка.
Тим часом вірші поета були добре відомі в народі, поширювались у рукописних збірках, виконувались як народні пісні. «Гуде вітер вельми в полі» та «Не щебечи, соловейку» покладено на музику Михайлом Глінкою. До своїх віршів «Не плач, дівчино», «Голуб», «Човник» та інших Забіла сам створив мелодії. Джерелом глибокого ліризму його поезії є народна пісня, її образні і мовні багатства. У багатьох віршах («Зовсім світ перевернувся», «Маруся», «Сирота» тощо) поет порушував тему соціальної нерівності; йому належать також гумористичні поезії, що є обробкою народних оповідань у бурлескному стилі («Остап і чорт», «Весілля»), твори на побутову та історичну тематику, послання знайомим. Іван Франко відзначав помітний внесок Віктора Забіли у розвиток української поезії і ставив його в ряд найталановитіших сучасників Тараса Шевченка. Забіла дружив з Шевченком, зустрічався з ним під час поїздок останнього по Україні, а взимку 1847 Шевченко деякий час жив на хуторі Забіли Кукуріківщина, намалював його портрет. У повісті «Капитанша» Кобзар з симпатією зобразив Забілу під іменем Віктора Олександровича, його вірші, відібрані жандармами у Шевченка при арешті у 1847, в протоколі допиту названо пасквільними.
Формат 14,5х21,5 см, 44 стор., з них: 1-10 стор.-передмова Івана Франка, 37-44 стор.-біографія В.Забіли. До віршів «Не щебечи, соловейку» та «Не плач, дівчино» подані мелодії. Картонажний перетин поч. XX ст., збережена видавнича м'яка палітурка. На форзаці - наклейка і відбиток печатки бібліотеки Черновицького ун-ту (нім. мовою). Львів, друкарня наукового тов-ва імені Шевченка, 1906 р.
Полное собраніе драматическихъ произведеній Генриха Ибсена. В 2-х томах. 1900 г.

-, Генрих Ибсен (1828-1906)—знаменитый норвежский писатель, один из самых выдающихся драматургов XIX в. В собрание вошли романтические драмы на сюжеты скандинавских саг, исторические пьесы, философско-символические драматические поэмы, социальные реалистические драмы. Среди них "Каталина", "Нора", "Празднество в Сольгауге", "Враг народа", "Император и Галилеянин", "Пер Гюнт", "Женщина с моря" и др.
Прижизненное издание. Формат 18х27 см, 1-й том-560 стр., 2-й том-556 стр., вишневый цельнотканевый (коленкор) издательский переплет, на передней крышке и корешке полихромным тиснением нанесены аллегорическая композиция, имя автора, название издания и издательства, на задней крышке блинтовым тиснением - клеймо переплетной фабрики Е.Н.Винклера; "мраморный" обрез. Южно-Русское Книгоиздательство Ф.А.Иогансона, Киев-Петербург-Харьков, 1900-1901 гг.
Вестник Знания "Нового Сатирикона". Оккультные науки. Энциклопедический словарь. Хрестоматия. 1917 г.

Издание журнала , Одна из любопытных подборок знаменитого журнала, выходившего в 1913-1918 гг. Все номера "Нового Сатирикона" за 1917-1918 гг. редки, так были запрещены и уничтожались при большевиках. В сборник вошли три сатиры: "Оккультные науки" (с "Графологией" и "Хиромантией"), "Энциклопедический словарь" и "Хрестоматия для очень маленьких деточек". Авторами выступили Арк.Аверченко, Влад.Азов, Арк.Бухов, Исидор Гуревич, О.Л.Д'Ор. Редкость. Формат 15х21,5 см, картонный переплет. Петроград, издание журнала "Новый Сатирикон", 1917 г.

Библиотека "Сатирикона". Цветные стекла (сатирические рассказы). 1911 г.

Влад. Азов, «Сатирикон» -популярный в нач. 20 века петербургский журнал . Это было издание веселое и едкое, саркастическое и злое; остроумный текст перемежался с язвительными карикатурами, забавный анекдот сменялся политическим шаржем. В разное время в нем сотрудничали многие известные писатели-сатирики. Под псевдонимом Влад. Азов печатался известный журналист Ашкенази Владимир Александрович. Родился в Керчи в 1873 году в семье врача. Учился в с.-петербургской гимназии, слушал лекции в Париже, Цюрихе и Берне. На литературное поприще выступил в московской газете "Новости Дня", в которой помещал фельетоны под псевдонимом Пэк. Писал в "России", "Русских Ведомостях", "Русском Слове", "Новостях". С основанием в 1905 году газеты "Речь" стал принимать в ней (под псевдонимом Владимир Азов) ближайшее участие и выдвинулся своими остроумными беседами на злобу дня и театральными рецензиями. В сборник "Цветные стекла" вошли сатирические рассказы разных периодов. Прижизненное издание. Формат 16х22 см, 203 стр., типографский переплет (картон). С.-Петербург, Издание М.Г.Корнфельда, 1911 г.


Библиотека "Сатирикона". Рыбьи пляски. 1912 г.

О.Л.Д'Ор, Многие ли сегодняшние читатели знают о популярном в свое время петербургском журнале «Сатирикон»? Вряд ли. Между тем, это было издание веселое и едкое, саркастическое и злое; остроумный текст перемежался с язвительными карикатурами, забавный анекдот сменялся политическим шаржем. В разное время в нем сотрудничали и печатались многие известные писатели-сатирики - Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко и О.Л.Д'Ор. Под псевдонимом О.Л.Д'Ор писал Иосиф Львович Оршер (1878-1942). Он публиковался в петербургских газетах и журналах, но известность ему принесли рассказы, фельетоны и пародии, напечатанные в «Сатириконе», «Новом Сатириконе» и в книгах «Рыбьи пляски», «О сереньких людях», «Смех среди руин», «Муза с барабаном» и др. В 1918 г. редактировал один из первых советских сатирических журналов - «Гильотина». В 20-х годах печатался в журналах «Красный ворон», «Красный перец», «Бегемот», «Смехач». В 1930-х гг. выпустил книгу воспоминаний «Литературный путь дореволюционного журналиста» и роман «Яков Маркович Меламедов».
Предлагаемая книга является четвертым прижизненным изданием. В нее вошли фельетоны, юмористические рассказы. Формат 16х22 см, 196 стр., типографский переплет (картон). С.-Петербург, Издание М.Г.Корнфельда, 1912 г.
Библиотека "Сатирикона". О сереньких людях. 1912 г.

О.Л.Д'Ор, «Сатирикон» -популярный в нач. 20 века петербургский журнал . Это было издание веселое и едкое, саркастическое и злое; остроумный текст перемежался с язвительными карикатурами, забавный анекдот сменялся политическим шаржем. В разное время в нем сотрудничали и печатались многие известные писатели-сатирики - Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко и О.Л.Д'Ор. Под псевдонимом О.Л.Д'Ор писал Иосиф Львович Оршер (1878-1942). Он публиковался в петербургских газетах и журналах, но известность ему принесли рассказы, фельетоны и пародии, напечатанные в «Сатириконе», «Новом Сатириконе» и в книгах «Рыбьи пляски», «О сереньких людях», «Смех среди руин», «Муза с барабаном» и др. В 1918 г. редактировал один из первых советских сатирических журналов - «Гильотина». В 20-х годах печатался в журналах «Красный ворон», «Красный перец», «Бегемот», «Смехач». В 1930-х гг. выпустил книгу воспоминаний «Литературный путь дореволюционного журналиста» и роман «Яков Маркович Меламедов».
Предлагаемая книга является прижизненным изданием. В нее вошли фельетоны, юмористические рассказы, легенды. Формат 16х22 см, 208 стр., типографский переплет (картон). С.-Петербург, Издание М.Г.Корнфельда, 1912 г.
Плавт. Куркулион. 1924 г.

Перевод с латинского Ф.Петровского и С.Шервинского, Крупнейший комик-драматург Рима Плавт достаточно хорошо известен благодаря доступности читателю целого ряда переводов его комедий: так в 1849 появился перевод "Пленников", потом переводились "Близнецы", "Котурн и Маски", др. комедии. Комедия "Куркулион" появляется в русском переводе впервые, несмотря на то, что это одна из наиболее интересных пьес Плавта и дошла до нас в сокращенном (очевидно для позднейшей постановки) виде. Перевод комедии сделан по последнему полному изданию комедий Плавта (Oxford, 1910), стих в стих латинского текста формами подлинника по устоявшейся традиции. Московское Театральное Издательство, 1924 г.

Аристофан. Богатство (Плутос). 1924 г.

Перевел размером подлинника Вл.Холмский, Текст комедии тиражом 4 тыс. экземпляров напечатан издательством "Колос" в Ленинграде. В предисловии даны краткая характеристика эпохи, когда была написана комедия, места действия (разоренные и истощенные пелопонесской войной Афины) и критический анализ пьесы. Формат книги 14х20 см, 120 стр. с предисловием и примечаниями, переплет картонный.

Путешествія Гулливера по многимъ отдаленнымъ и неизвестнымъ странамъ света. 1889 г.

Джонатанъ Свифтъ, Первый полный (недетский) перевод классической сатиры Свифта, включающей 4 путешествия Гулливера: "Путешествие в Лиллипуту", "Путешествие в Бродбиньяг", "Путешествие в Лапуту" и "Путешествие в страну Гуигнгнмов". 2 тома в одной книге с биографией автора и примечаниями Джона Ф.Уоллера. Полный перевод с английского П.Кончаловского и В.Яковенко, предисловие к русскому изданию написано П.Кончаловским. Издание украшено многими художественными иллюстрациями, сделанными в Лондоне худ. Г.Мартеном. Формат 18х26,5 см; 1-й том-203 стр. с биографией Свифта и введением 45 стр., 2-й том-220 стр.; реставрированный издательский коленкоровый переплет с кожаным корешком и художественным тиснением. Издание Т-ва И.Н.Кушнарев и Ко, Москва, 1889 г.
Шекспиръ. Усмиреніе строптивой. 1899 г.

Перевод П.П.Гнедича, Гнедич, Петр Петрович - русский прозаик, драматург, переводчик, историк искусства, театральный деятель; двоюродный племянник Н.И.Гнедича - автора первого полного поэтического перевода "Илиады" Гомера и издателя первых поэм Пушкина «Руслан и Людмила» (1820) и «Кавказский пленник» (1822). П.П.Гнедич родился в 1855 г. Учился в первой петербургской гимназии и Академии Художеств, где окончил курс в 1879 г. С конца 1870-х годов в различных журнальных изданиях начали появляться его повести, романы, пьесы, очерки, статьи по вопросам искусства и театра. Ему также принадлежит новый перевод "Гамлета" (1902) и некоторых других пьес Шекспира, в т.ч. "Усмирение строптивой". В 1896 - 1901 заведовал художественной частью Малого театра, потом, с 1901 по 1908, управлял труппой Александринского театра, состоял редактором "Ежегодника Императорских театров". В 1885 Гнедичем была издана знаменитая "История искусств", а с 1910 начало издаваться ПСС Гнедича.
Успех "Усмирения строптивой" на сцене Малого театра, и то что пьеса вошла в основной репертуар императорских театров, вдохновил Гнедича на отдельное издание перевода, которое и вышло в 1899 в С.-Петербурге. Формат книги 12х18 см, 209 стр. с предисловием 4 стр., новодельный полукожаный переплет с тиснением.

Сторінки:
  1     2    3    4  


Ви дивились
IDПредмет
290-, История войн и военного искусства. 1970 г.
292Н.А.Чарушин, О далеком прошлом. На Каре. 1929 г.
293У.Г.Брагг, О природе вещей. 1926 г.
294Генрих Канн, Практическое руководство по часовому делу. Три выпуска. 1937 г.
295О.Л.Д'Ор, Библиотека "Сатирикона". О сереньких людях. 1912 г.
296О.Л.Д'Ор, Библиотека "Сатирикона". Рыбьи пляски. 1912 г.
297Влад. Азов, Библиотека "Сатирикона". Цветные стекла (сатирические рассказы). 1911 г.
298Издание журнала , Вестник Знания "Нового Сатирикона". Оккультные науки. Энциклопедический словарь. Хрестоматия. 1917 г.
299Составитель Д.В.Горлов, В.А.Серов. Рисунки к басням И.А.Крылова. 1951 г.
310А.Михайлов, Революціонный анабаптизмъ. Историческіе очерки. 1889 г.
Показати всі предмети, что ви дивились
Соціальні мережі
facebook
ми в Facebook
Контакт
e-mail:gob-art@ukr.net
тел. (050) 310-86-97,
(067) 504-30-79.
Адреса: вул. Московська, 5/2 Б
тел. (044) 280-12-77
Гість
Ім\'я

Пароль

Запам'ятати менеРеєстрація
Забули пароль?
4158393 унікальних відвідувань

Supported by Supporter v5.00 © 2003-2004

    Rambler's Top100     META - Украина. Украинская поисковая система